• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Đặng Thị Chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền và hướng dẫn cho học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19

   PHÒNG GDĐT VŨNG LIÊM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ĐẶNG THỊ CHÍNH                           Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

 

     Số:       /KH-ĐTC                                   Trung Nghĩa,  ngày    tháng 02 năm 2020 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tuyên truyền và hướng dẫn cho học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

             Căn cứ công văn số 133/SGDĐT-CTTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

            Căn cứ công văn số 165/SGDĐT-GDTrH-GDTX , ngày 07  tháng 02  năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn cho học sinh ôn tập  tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19”;

            Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, trường tiểu học Đặng Thị Chính xây dựng kế hoạch triển khai công việc tổ chức tuyên truyền công tác phòng dịch bệnh COVID-19 và hướng dẫn học sinh ôn tập qua mạng xã hội trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh COVID-19 như sau:

I.Mục đích-Yêu cầu cần đạt

1/ 100% cán bộ, giáo viên, học sinh và Phụ huynh học sinh nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo các cấp, các nội dung thông tin truyền thông, khuyến cáo của Bộ y tế về dịch bệnh do chủng mới virut Corona gây ra.

2/ Tất cả Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nhận thức sâu sắc việc ảnh hưởng nghiêm trọng và diễn biến phức tập của dịch bệnh COVID-19;

3/ Các tổ chuyên môn đảm thường xuyên họp trực tuyến các thành viên trong tổ để xây kế hoạch ôn tập cho học sinh theo tuần.

4/ Các giáo viên chủ nhiệm các lớp đảm bảo công tác phối hợp gia đình để thu thập thông tin về việc ôn tập, sức khỏe và đi ra khỏi địa bàn đến vùng dịch trong thời gian phòng dịch bệnh COVID-19;

5/ Giáo viên chủ nhiệm báo cáo kịp thời các thông tin: Số lượng học sinh tham gia ôn bài, tình hình sức khỏe học sinh hằng ngày;

6/ Đảm bảo công tác thông tin hai chiều giữa Nhà trường ó Phụ huynh học sinh.

II. Nội dung thực hiện:

1/ Lãnh đạo nhà trường tổ chức cuộc họp toàn thể CB-GV-NV để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và kế hoạch tổ chức ôn tập tại nhà cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh COVID-19.

2/ Thông qua các văn bản chỉ đạo phòng dịch bệnh COVID-19 của các cấp.

3/ Hướng dẫn công tác tạo tài khoản trên mạng xã hội để giáo viên chủ động hướng dẫn và đánh giá nội dung ôn tập cho học sinh.

4/ Xây dựng các biểu mẫu báo cáo thường xuyên về công tác hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà.

5/ Phân công lịch trực trường trong thời gian nghỉ học phòng dịch Corona (Lịch trực kèm theo).

6 /Công khai việc xây dựng hệ thống nước sách và thiết bị rữa tay phòng dịch bệnh COVID-19 cho học sinh khi trở lại trường.

                 III. Giải pháp thực hiện

                 1/ Lãnh đạo nhà trường căn cứ các văn bản chỉ đạo để thực hiện.

                 2/ Xây dựng kế hoạch hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền, vệ sinh phòng dịch và kế hoạch ôn tập tại nhà cho học sinh.

                 3/ Chỉ đạo các tổ chuyên môn làm tốt công tác xây dựng kế hoạch ôn tập trong tổ và báo cáo chính xác, kịp thời về lãnh đạo trường theo thời gian đã quy định trong kế hoạch.

                 4/ Giám sát công tác thực hiện của mỗi CB-GV-HS để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh và giúp đỡ.

                 IV. Thời gian- Địa điểm

                 1/Thời gian: Ngày 15/02/2020

                 2/Địa điểm: Phòng họp giáo viên, điểm trường ấp Trường Hội

                 V. Đối tượng

                 Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường

                 VI.Tài liệu, kế hoạch, văn bản các cấp

                 Chuyển qua hộp thư điện tử cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu trước.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền và hướng dẫn cho học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của trường tiểu học Đặng Thị Chính. Đề nghị CB-GV-NV nghiệm túc thực hiện./.

 

    Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

  -Hội đồng sư phạm trường;

  -Lưu: VT.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 692
Tháng 09 : 1.533
Tháng trước : 209
Năm 2022 : 7.242
Năm trước : 4.034
Tổng số : 17.808